Česta pitanja

 • Kada zvati hitne intervencije?
U slučaju potrebe za hitnom intervencijom, odnosno kada se osjeti miris plina, kada nema plina u instalaciji, u slučaju požara te kada se osjeti povrat dimnih plinova iz bojlera radi mogućeg trovanja, nazovite dežurnu službu (0-24 h) na broj telefona 0800-400-400.
 
 • Kako sigurno koristiti plin?
Da bi plin koristili na siguran način najbitnije je redovito servisiranje bojlera te redoviti pregled dimnjaka. Nadalje, bitno je pridržavati se uputa o sustavu dobave zraka ukoliko imate ugrađen atmosferski bojler, koji koristi zrak za izgaranje iz prostora u kojemu su smješteni. U takvim prostorima ne smije se koristiti kuhinjska napa i bilo kakav ventilator radi mogućeg povrata dimnih plinova. Također ne smije biti ugrađena pvc stolarija, u vratima kupaonice moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori, a sva vrata u stanu podrezana minimalno 2 cm.
 
 • Moramo li svake godine servisirati bojler?
Preporuka je da se atmosferski bojleri, koji koriste zrak za izgaranje iz prostora u kojemu su smješteni, servisiraju najmanje jednom godišnje. Uređaji sa zatvorenom komorom izgaranja (turbo bojleri, fasadni bojleri) moraju se servisirati najmanje jednom u dvije godine. 
 
 • Želim promijeniti bojler i dio plinske instalacije. Što moram napraviti?
Izmjenu bojlera radi ovlašteni serviser. Izmjene na plinskoj instalaciji radi ovlašteni plinoinstalater. U većini slučajeva to je ista tvrtka. Prije bilo kakvih radova ovlašteni plinoinstalater prijavljuje radove u Gradskoj plinari Zagreb. Nakon izvršenih radova djelatnici GPZ-a obavljaju pregled i ispitivanje plinske instalacije i puštanju plina u uporabu. Napominjemo da se na tržištu Europske unije više se ne mogu kupiti klasični turbo bojleri već samo kondenzacijski bojleri.
 
 • Zašto redovito očitavati plinska brojila?
Očitanje stanja potrošnje plina pri čemu očitači vrše i vizualnu kontrolu mjerno regulacijske opreme, preduvjet je za naplatu isporučenog plina sukladno onome što je kupac i stvarno potrošio. Operator distribucijskog sustava u obvezi je kupce iz kategorije kućanstvo očitati dva puta godišnje ( 31.06+/-15 i 31.12+/-15 dana), a ostale mjesečno, zadnji dan u mjesecu +/- 6 dana.
Kako bi plaćali što točnije mjesečne novčane obveze (akontacije) za potrošeni plin unutar šesto mjesečnog razdoblja, kupci iz kategorije kućanstva mogu ugovoriti sa svojim opksrbljivačem (opskrbljivač šalje račune) nestandardnu uslugu utvrđivanja mjesečne novčane obveze temeljem samoočitanja. U tom slučaju oni stanje dostavljaju svom opskrbljivaču, a ne operatoru (GPZ).
 
 • Zašto moram dozvoliti ulazak u stan očitačima kada sam telefonski javio stanje brojila?
Vizualnom kontrolom plinomjera operator uz očitanje plinomjera vrši i pregled mjerno-regulacijske opreme što je preduvjet sigurne opskrbe plinom.
 
 • Gdje saznati nalazi li se dostupna plinska mreža u blizini moje adrese?
Upite o stanju plinske infrastrukture na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, kao i situacijske karte potrebne za izradu projektnih rješenje, mogu se tražiti putem elektroniške pošte geoinformatika@plinara-zagreb.hr.
 
 • Kako priključiti plin kada mi je stan u zgradi koja ima infrastrukturu?
Zatražiti da ovlašteni projektant napravi projekt strojarskih instalacija temeljem kojeg zatražiti izdavanje Energetske suglasnosti. Energetska se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga. Na temelju istog projekta potrebno naručiti izvođenje plinskih instalacija kod ovlaštenih plinoinstalatera.
Temeljem izdane Energetske suglasnosti potrebno je sklopiti Ugovor o opskrbi.
Za izdavanje Energetske suglasnosti i ugovaranje radova prethodno je potrebno: riješiti imovinsko pravne odnose sa suvlasnicima zgrade (suglasnost predstavnika suvlasnika ili ovlaštenog upravitelja) te ukoliko je predviđeno trošilo koje se spaja na dimovodni kanal potrebno je ishoditi pozitivan nalaza od ovlaštenog dimnjačara.
 
Detaljnije na web-u: Postupak priključenja etažnih cjelina u priključenim građevinama
 
 • Može li se plin instalirati u stan u zgradi koja nema plinsku infrastrukturu?
Ne može, ali se može napraviti infrastruktura odnosno izvršiti plinofikacija objekta na način da se donese odluka suvlasnika o plinofikaciji te putem ugovornog Upravitelja organizira plinifikacija. Potrebno zatražiti Energetske uvjete temeljem kojih treba napraviti projekt strojarskih instalacija te isti u tri primjerka predati na izdavanje Potvrde tehničke dokumentacije u GPZ. Po izdanoj potvrdi potrebno je zatražiti izdavanje Energetske suglasnosti za etažne cjeline i priključenje. Zahtjevi se predaju u GPZ (Odjel prodaje) gdje će izvršiti ugovaranje izgradnje priključka građevine prema zahtjevu Upravitelja (Predstavnika suvlasnika) i dati potrebne informacije kod izvođenja unutarnjih instalacija i priključenja etažnih cjelina te početka korištenja plina.
Unutarnje instalacije izvode ovlašteni plinoinstalateri - popis na našoj stranici!
 
Detaljnije na web-u: Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav 
 
 • Kako kuću spojiti na plin?
Potrebno zatražiti Energetske uvjete temeljem kojih treba napraviti projekt strojarskih instalacija te isti u 3 primjerka predati na izdavanje Potvrde tehničke dokumentacije u GPZ.
Po izdanoj potvrdi potrebno je zatražiti izdavanje Energetske suglasnosti i priključenje. Zahtjevi se predaju u GPZ (Odjel prodaje) gdje će se izvršiti ugovaranje izgradnje priključka građevine i dati potrebne informacije kod izvođenja unutarnjih instalacija i priključenja te početka korištenja plina.
Unutarnje instalacije izvode ovlašteni plinoinstalateri - popis na našoj stranici!
 
Detaljnije na web-u : Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav
 
 • Želim se izdvojiti od zajedničke kotlovnice u zgradi i uvesti plin, što moram napraviti?
Za izdvajanje iz zajedničke kotlovnice potrebno je imati suglasnost predstavnika suvlasnika ili ovlaštenog upravitelja te zatražiti Energetske uvjete temeljem kojih treba napraviti projekt strojarskih instalacija te isti u 3 primjerka predati na izdavanje Potvrde tehničke dokumentacije u GPZ.
Po izdanoj potvrdi potrebno je zatražiti izdavanje Energetske suglasnosti temeljem koje će se zatvoriti postojeća ugovorna obveza o opskrbi u zajedničkoj kotlovnici i sklopiti novi ugovor o opskrbi za etažno grijanje. Kod ovlaštenog plinoinstalatera potrebno je naručiti projektom predviđenu rekonstrukciju plinske instalacije.
 
Detaljnije na web-u : Postupak razdvajanja od kotlovnice
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više