Sprječavanje sukoba interesa sukladno čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više