Sprječavanje sukoba interesa sukladno čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22)

Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

INCEPTION INTERNATIONAL SALES DEVELOPMENT LLC, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, USA, FILE NO: 7424190;

EVOLEN d.o.o., Osječka ulica 92, Novska, OIB: 75974843041;

CUBE, OBRT ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU, vl. Tanja Suknjaić, Havidićeva 28 b, Zagreb, OIB: 55973830559;

OBRT ZA MASAŽU, vl. Marijana Duić, Pantovčak 111b, Zagreb, OIB: 65176379943;

PELAGUS d.o.o., Havidićeva ulica 28B, Zagreb, OIB: 10209027826.

 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više