Radovi

GRAĐEVINSKO UREĐENJE OBJEKATA - SANACIJA OBJEKATA OD NEVREMENA (datum objave 30.08.2023.)

Dokumentacija - Građevinsko uređenje objekata - sanacija objekata od nevremena.doc
Ponudbeni list - Građevinsko uređenje objekata - sanacija objekata od nevremena.doc
Troškovnik - Građevinsko uređenje objekata - sanacija objekata od nevremena.xls


REKONSTRUKCIJA PLINSKE MREŽE STP I NTP SMIČIKLASOVA (datum objave 07.09.2023.)

Dokumentacija - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.doc
Ponudbeni list - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.doc
Troškovnik - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.xls
TD 484-19 Glavni projekt građevinski - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.pdf
TD 484-19 Glavni projekt strojarski_komplet - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.pdf
Upute - Rekonstrukcija plinske mreže STP i NTP Smičiklasova.pdf


ZAMJENA PROZORA NA OBJEKTIMA (datum objave 07.09.2023.)

Dokumentacija - Zamjena prozora na objektima.docx
Ponudbeni list - Zamjena prozora na objektima.doc
Troškovnik - Zamjena prozora na objektima.xlsx
Nacrt prozora - Zamjena prozora na objektima.pdf


ZAMJENA POSTOJEĆIH DRVENIH KROVNIH PROZORA NA OBJEKTU 1/3 (datum objave 29.11.2023.)

Dokumentacija - Zamjena drvenih krovnih prozora.doc
Ponudbeni list - Zamjena drvenih krovnih prozora.doc
Troškovnik - Zamjena drvenih krovnih prozora.xlsx


SANACIJA OŠTEĆENIH PLINSKO REGULACIJSKIH STANICA (datum objave 07.12.2023.)

Dokumentacija - Sanacija oštećenih plinsko regulacijskih stanica.doc
Ponudbeni list - Sanacija oštećenih plinsko regulacijskih stanica.doc
Troškovnik - Sanacija oštećenih plinsko regulacijskih stanica.xlsx
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više