Smjernice za izradu Glavnog projekta instalacije plina

Glavni projekt instalacije plina obrađuje se sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o energiji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o tržištu plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Energetskim uvjetima, hrvatskim, europskim ili međunarodnim normama, ostalim važećim pratećim zakonima i internim propisima operatera distribucijskog sustava te pravilima struke plinske tehnike.

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više