Kontakt

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr

Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 sati i od 13 do 14 sati.

MBS: 080083993
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
OIB: 20985255037

Službenik za zaštitu podataka:
dpo@plinara-zagreb.hr


Etički povjerenik:
etickipovjerenik@plinara-zagreb.hr

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više