Očitanje potrošnje plina

Obveza očitanja je dva puta godišnje

Gradska plinara Zagreb, kao operator distribucijskog sustava, prema Zakonu o tržištu plina i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava obvezna je dva puta godišnje provesti očitanje potrošnje plina u svim kućanstvima na svom distribucijskom području.
 • Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana unutar razdoblja od 1. svibnja do 1. srpnja provesti godišnje očitanje obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 365 ± tri dana od dana zadnjeg godišnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta. Zakonski propisano vrijeme za obavljanje očitanja je radnim danom i subotom od 8 do 20 sati.

Istim Zakonom kupci su ovlaštenim osobama obvezni omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu. Onemogućavanje očitanja predstavlja prekršaj i podliježe novčanim sankcijama.
 • Prema čl. 69 Zakona o tržištu plina, krajnji kupac dužan je omogućiti operatoru transportnog ili distribucijskog sustava, na čiji sustav je krajnji kupac priključen, ugradnju, održavanje i očitanje uređaja za mjerenje potrošnje plina. 
 • Prema čl. 107 Zakona o tržištu plina krajnji kupac fizička osoba koja operatoru transportnog ili distribucijskog sustava, na čiji sustav je krajnji kupac priključen, ne omogući ugradnju, održavanje i očitanje uređaja za mjerenje potrošnje plina bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 15.000 kuna. 
 • Za isti prekršaj pravna osoba bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna, a odgovorna osoba krajnjeg kupca pravne osobe novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna.Sukladno važećim odredbama Zakona o tržištu plina i čl. 51 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, korisnik sustava ima pravo po obavijesti operatora distribucijskog sustava o dva uzastopna neuspjela očitanja dati operatoru distribucijskog sustava suglasnost za nastavak opskrbe plinom ili nalog za obustavom isporuke plinom kod krajnjeg kupca. U slučaju  nemogućnosti očitanja  na obračunskom mjernom mjestu, operator sustava ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom razdoblju,  na temelju prosječne količine plina isporučene u odgovarajućem obračunskom razdoblju, do najviše tri prethodne godine.Operator distribucijskog sustava količinu plina isporučenu na obračunskom mjernom mjestu može procjeniti najviše dva puta uzastopno.
Svaka ovlaštena osoba od strane Gradske plinare Zagreb ima pravo u bilo koje zakonski propisano vrijeme od potrošača zatražiti pristup plinomjeru.

Za Gradsku plinaru Zagreb očitanje obavlja ugovorni partner Hrvatska pošta. Iduće očitanje bit će od 01. do 30. lipnja 2022. godine.

 
Samoočitanje potrošnje plina

Krajnji kupac ima pravo s OPSKRBLJIVAČEM plinom (opskrbljivač izdaje račun za potrošeni plin temeljem očitanja OPERATORA)  ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na temelju mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca, što se u slučaju opskrbe plinom u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom te upućujemo kupce da se po pitanju samoočitanja obrate svom opskrbljivaču.

Kontakt telefoni:
01 643 77 82
01 643 77 83

Reklamacija očitanja i dostava očitanja stanja potrošnje:

 • Reklamaciju očitanja možete dostaviti: putem WEB stranice GPZ-a, pod izbornikom reklamacije
 • Putem pošte na adresu: GPZ d.o.o. , Radnička 1, 10 001 Zagreb, Odjel nadzora potrošnje plina
 • Putem e-pošte na adresu: ocitanja@plinara-zagreb.hr
 • U GPZ d.o.o., Radnička 1, 10 001 Zagreb
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više