Ovlašteni izvođači, ispitivači i projektanti

Sukladno propisima iz Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (čl. 48), Gradska plinara Zagreb kao operator distribucijskog sustava dužna je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava tehničke, stručne i financijske uvjete ovlastiti za izvođenje priključaka kao i izvođača plinskih instalacija. O ispunjavanju uvjeta za dobivanje ovlaštenja odlučuje Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova.

Kontakt e-mail: komisija-ovlastenja@plinara-zagreb.hr

Komisija za pregled dokumentacije izvoditelja radova pregledava pristiglu dokumentaciju podnositelja zahtjeva kako bi se moguće stekli slijedeći statusi:
  Plinoinstalaterske usluge se nalaze na slobodnom tržištu uz uvjet odgovarajuće stručne, tehničke i financijske osposobljenosti. Kako bi se osigurala kvaliteta izvednih radova na unutarnjim plinskim instalacijama, molimo da radove povjeravate plinoinstalaterima ovlaštenim od strane GPZ-a koji će za izvedene radove ispostaviti račun i jamstvo sukladno zakonskim odredbama. Informacije o ovlaštenim plinoinstalaterima se mogu dobiti u Odjelu prodaje GPZ, udruženjima obrtnika ili kod upravitelja zgrada.
  Ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije izvodi Gradska plinara Zagreb, pozivom na telefonski broj 01 / 6437 777 ili na e-mail prodaja@plinara-zagreb.hr ili ispitivač plinske instalacije koji od GPZ-a ima ishođeno važeće ovlaštenje. Status ovlaštenog ispitivača plinske instalacije s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dobiva se ispunjenjem Uvjeta stručne i tehničke osposobljenosti za dobivanje i oduzimanje statusa ispitivača plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb.
  Priključak izvodi Gradska plinara Zagreb ili izvođač koji ima od Gradske plinare Zagreb ima ishođeno ovlaštenje za izvođenje plinskih priključaka nanjezinom  distribucijskom području. Status ovlaštenog izvođača priključaka dobiva se ispunjenjem uvjeta definiranih u Pravilniku o izdavanju ovlaštenja za građenje plinskih priključaka na distribucijskom sustavu Gradske plinare Zagreb.
 

Izdavanje ovlaštenja od strane Gradske plinare Zagreb, ako podnositelj zahtjeva zadovolji propisanim uvjetima, naplaćuje se prema Cjeniku za nestandardne usluge koji je propisan i od strane HERA-e.
  Popis ovlaštenih dimnjačara možete pregledati na web stranici Komunalnog redarsva Grada Zagreba.
  Za servisiranje plinskih aparata obratite se dobavljaču od kojega ste kupili aparat koji će vam preporučiti ovlaštenog plinoservisera.
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više