Sigurnost

Atmosferski bojler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a dimni plinovi izlaze kroz dimnjak. Kako zrak za izgaranje bojler uzima iz prostorije, kod bilo kakvog poremećaja u sustavu dobave zraka (rada kuhinjske nape, ventilatora, ugrađene PVC stolarije i sl.) vrlo lako može doći do povrata dimnih plinova i TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM (CO).
 Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog bojlera, a kontrolu možete obaviti provjerom sljedećih elemenata:
 
  • Uporaba kuhinjske nape
Kuhinjska napa najčešći je uzrok povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom. Napa ne smije biti montirana u stanu u kojemu je ugrađen atmosferski bojler jer djelovanje kuhinjske nape utječe na stvaranje podtlaka u stanu, odnosno povrat dimnih plinova iz bojlera i dimnjaka. Ako korisnik ipak ima napu, ovlašteni serviseri bojlera moraju ugraditi posebne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i bojlera u isto vrijeme
  • Uporaba ventilatora u kupaonici
Ventilator u kupaonici mora biti uklonjen jer se radom ventilatora vrlo brzo stvara podtlak u prostoriji.
 
 
 
  • Ventilacijski otvori na vratima kupaonice
U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski bojler (većinom su to kupaonice) moraju biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm2) da se osigura dovoljna izmjena zraka potrebnog za izgaranje.
  • Podrezana sva vrata u stanu
Sva vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm da se omogući kvalitetan dotok zraka do bojlera.
  • Ugrađena PVC stolarija
Ako je u stanu ugrađena PVC stolarija, na vanjskom zidu moraju biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2 x 75 cm2). Naime, kako PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje, nakon kraćeg vremena se potroši zrak u stanu te dolazi do potlaka i mogućeg povrata dimnih plinova.
 


Redovita kontrola i održavanje elemenata plinskog sustava osigurava sigurnu opskrbu plinom. Slijedeći navedene preporuke, koje možete pogledati i u videu, provjerite postupate li ispravno s plinskim uređajima:
  • Redovita kontrola plinskih uređaja
Svi plinski uređaji (bojler, peć, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode (bojleri, brzogrijalice, peć…) servisiraju najmanje jednom godišnje.
  • Redovita kontrola dimnjaka
Ako korisnik ima bojler spojen u dimnjak obaveza područnog dimnjačara je najmanje jednom godišnje izvršiti kontrolu dimnjaka.
  • Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji
Ako se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji, uključujuću radove na bojleru i dimnjaku, korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Zagreb nakon čega će djelatnici GPZ-a izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
  • Promjene na sustavu dobave zraka
Ako korisnik ima atmosfersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.