UMJERAVANJE / BAŽDARENJE PLINOMJERA - Servis, priprema, ovjeravanje i umjeravanje mjerila protoka plina

Poslovi servisa, ispitivanja, pripreme za ovjeravanje i ovjeravanje mjerila protoka nekad je sve bilo sadržano u riječi baždarenje ili kalibracija plinomjera. Tako i danas u svakodnevnom neslužbenom govoru nailazimo na takve termine podrazumijevajući da se odnosi na poslove ovjere plinomjera ili nekog drugog mjerila protoka. Tek nakon ovjere od strane ovlaštenog tijela mjerilo se smije staviti nanovo na tržište, a nakon uredno izvršenog servisa te pripreme mjerila.

Služba ispitivanja i umjeravanja mjerno-regulacijske opreme nalazi se u Sektoru za usluge korisnicima i kupcima GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o. Služba se sastoji od dva odjela redom: Odjel servisa i pripreme mjerila te Odjel ovjere i umjeravanja mjerila u kojem se nalazi akreditirano Inspekcijsko tijelo tipa C. Tehničke mogućnosti službe možete vidjeti ukoliko pritisnete na link ovdje, a referentnu listu naših klijenata možete vidjeti ovdje.

U Službi se obavljaju poslovi pripreme za ovjeravanje i poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila protoka kako slijedi: plinomjeri s mjehovima (membranski), plinomjeri s rotacijskim klipovima (rotacijski), turbinski plinomjeri (turbinski), uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori), agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (dispenzeri).

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA USLUGU
Prije dostave mjernih uređaja na pripremu za ovjeravanje i ovjeravanje potrebno je:
   1. ispravno popunjen i potpisan zahtjev za inspekciju / ovjeru mjerila protoka ili inspekciju uređaja za pretvorbu obujma plina (korektori) dostaviti pisano urudžbenim putem ili u jpg/pdf formatu na gpz-lab@plinara-zagreb.hr kako bi se izradila i povratno dostavila ponuda
   2. uplatiti iznos naveden u ponudi GPZ-a, a kako bi se otvorio radni nalog za izvršenje
   3. dostaviti mjerila protoka u urednom stanju (prljave i korodirane plinomjere ne preuzimamo!) u GPZ, a tek po izvršenoj uplati i otvorenju radnog naloga (potrebno je dostaviti dan ranije informaciju o registarskoj oznaci vozila koje ulazi u krug GPZ-a na gpz-lab@plinara-zagreb.hr.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE
 
Zaprimanje zahtjeva i narudžbenice te dostava i preuzimanje mjerne/regulacijske opreme na obradu:
Svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Molimo da se poštuje dnevni odmor najčešće u periodu od 10:30 h do 11.30 h.

Za kontrolno ispitivanje prema DZM Pravilniku o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi  možete preuzeti na linku Zahtjev 8 i Protokol

Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više