Objekti u obnovi

 
I. Objekti koji se ruše i grade novi

 1. Rušenje objekta:

Prije rušenja objekta potrebno je podnijeti zahtjev za trajnom obustavom isporuke plina
(ispuniti Zahtjev br. 7. i dostaviti suglasnost Opskrbljivača).
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (dalje: GPZ), Odjel prodaje će izraditi troškovnik za demontažu plinomjera i ostale opreme te umrtvljenje postojećeg priključka. Nakon uplate po troškovniku izvesti će se demontaža plinomjera i ostale opreme te umrtvljenje priključka te će se OMM zatvoriti.
 
 1. Priključenje objekta:

Za ponovno priključenje objekta, prilikom zahtjeva za izdavanje dokumentacije (Uvjeta i Potvrde glavnog projekta) potrebno priložiti Odluku o obnovi (uvjeti-projekti@plinara-zagreb.hr), a prilikom ugovaranja radova uz zahtjev priložiti: Prijavu građenja i Rješenje o imenovanju stručnog nadzora (prodaja@plinara-zagreb.hr).
 
Temeljem dostavljenog GPZ će izdati Uvjete priključenja, temeljem kojih je potrebno izraditi glavni projekt strojarskih instalacija plina. Po zaprimanju projekta GPZ će izdati Potvrdu glavnog projekta.
Nakon izdane Potvrde glavnog projekta, na zahtjev investitora ili opunomoćenika izdaje se Energetska suglasnost temeljem koje je potrebno Sklopiti Ugovor o priključenju i Ugovor o opskrbi.
Nakon izgradnje priključka potrebno je izgraditi unutarnju plinsku instalaciju (izvodi ovlašteni izvođač koji od GPZ pribavlja Zapisnik o ispravnosti plinske instalacije).
Ovlašteni izvođač ili investitor je u obvezi dostaviti dokaz o ispravnosti dimnjaka za trošila koja se spajaju na dimnjak, dobaviti opremu OMM-a na skladište GPZ te zatražiti puštanje plina.
Za puštanje plina u objekt potrebno je da trošila budu spojena, nakon čega će se izvršiti puštanje plina u objekt.
 
 

 II. Objekti koji se zadržavaju i provodi se KONSTRUKCIJSKA OBNOVA - zadržava se PLIN (izvode se građevinski radovi)

 
 1. Ukoliko se izvode građevinski radovi potrebno je izvršiti demontažu plinomjera i ostale opreme te zatvaranje plina na priključku zbog građevinskih radova. U Odjelu prodaje (osobno ili putem e-maila: prodaja@plinara-zagreb.hr ) obavezno je zatražiti ponudu za demontažu plinomjera, dostaviti slike plinomjera te po zaprimljenoj ponudi izvršiti uplatu (Zahtjev br. 5a).
 
Nakon završene konstrukcijske obnove, ukoliko se plinska instalacija nije mijenjala, potrebno je:
 • naručiti ispitivanje postojeće plinske instalacije i pribaviti Zapisnik o ispravnosti i nepropusnosti iste,
 • dostaviti pozitivne ateste dimnjaka ukoliko su trošila spojena na dimnjak te servisne listove postojećih trošila, naručiti ponovnu montažu plinomjera te ispitivanje i puštanje plina radi nastavka isporuke.
 
Nakon završene konstrukcijske obnove, ukoliko se plinska instalacija mijenjala, potrebno je:
 • izraditi glavni projekt strojarskih instalacija,
 • ishoditi Potvrdu glavnog projekta temeljem kojeg je potrebno prijaviti izvođenje unutarnje plinske instalacije,
 • pribaviti Zapisnik o ispravnosti i nepropusnosti iste,
 • dostaviti pozitivne ateste dimnjaka ukoliko su trošila na dimnjak te servisne listove postojećih trošila i naručiti ponovnu montažu plinomjera, ispitivanje i puštanje plina.
            Za postojeća OMM-a oprema se čuva u GPZ i istu nije potrebno dostavljati.
 
 1. Ukoliko se izvodi i uređenje dvorišta ili je na trasu priključka zbog radova potrebno postavljati dizalice ili druge teretne strojeve, potrebno je naručiti i privremenu obustavu - umrtvljenje kućnog priključka temeljem čega će stručna služba GPZ-a izraditi troškovnik po kojem se uplaćuju radovi.
Za nastavak isporuke plina potrebno je u GPZ naručiti troškovnik za izgradnju priključka radi nastavka isporuke privremeno obustavljenog plina zbog rekonstrukcijske obnove.
 
 

III. Objekti koji se zadržavaju, provode konstrukcijsku obnovu - PLIN se neće koristiti kao energent

Postupanje sukladno propisanoj proceduri pod točkom 1. Rušenje objekta.
   

        

VAŽNO:

Skreće se pozornost svim SUDIONICIMA u postupku rušenja ili obnove objekata da radovi NE SMIJU započeti bez prethodne demontaže plinomjera i umrtvljenja kućnog priključka.

Vezano za isto tražimo pravovremeno postupanje prema gornjoj Obavijesti budući da je PLIN opasna tvar te je s istim potrebno rukovati sukladno propisima.

Za plinske kotlovnice i za sve kompleksnije zahvate predstavnik izvođača i investitor dužni su se pravovremeno javiti stručnoj službi GPZ-a radi utvrđivanja mogućih obveza prema važećim propisima iz područja gradnje i sigurnosti od eksplozija i požara.
Zahtjev je potrebno uputiti na email: info-gpz@plinara-zagreb.hr .

 
 
SVI ZAHTJEVI I INFORMACIJE O PRIKLJUČENJU DOSTUPNI SU NA WEB STRANICI GPZ: www.plinara-zagreb.hr.
 
 
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više