Usluge

SERVIS VENTILOKONVEKTORA - DAIKIN VENTILOKONVEKTORI (datum objave 10.05.2023.)

Dokumentacija - Servis ventilokonvektora - Daikin ventilokonvektori.doc
Ponudbeni list - Servis ventilokonvektora - Daikin ventilokonvektori.doc
Troškovnik - Servis ventilokonvektora - Daikin ventilokonvektori.docx


SERVIS VENTILOKONVEKTORA – RHOSS I AERMAC VENTILOKONVEKTORI (datum objave 10.05.2023.)

Dokumentacija - Servis ventilokonvektora – Rhoss i Aermac ventilokonvektori.doc
Ponudbeni list - Servis ventilokonvektora – Rhoss i Aermac ventilokonvektori.doc
Troškovnik - Servis ventilokonvektora – Rhoss i Aermac ventilokonvektori.docx


ANTIVIRUS, WEB FILTERING I MAIL PROTECTION SOFTWARE (datum objave 10.05.2023.)

Dokumentacija - Antivirus, web filtering i mail protection software.doc
Ponudbeni list - Antivirus, web filtering i mail protection software.doc
Tehnička specifikacija - Antivirus, web filtering i mail protection software.docx
Troškovnik - Antivirus, web filtering i mail protection software.xlsx


DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA – PILOT PROJEKT (datum objave 11.05.2023.)

Dokumentacija - JN-47_23.doc
Prilog 1 - Ponudbeni list - JN-47_23.doc
Prilog 2 - Troškovnik.xlsx
Prilog 3 - PROJEKTNI ZADATAK.docx


ODRŽAVANJE TRASE PLINOVODA KOŠNJOM I SJEČOM RASLINJA (datum objave 17.05.2023.)

Dokumentacija - Održavanje trase plinovoda košnjom i sječom raslinja.doc
Ponudbeni list - Održavanje trase plinovoda košnjom i sječom raslinja.doc
Troškovnik - Održavanje trase plinovoda košnjom i sječom raslinja.xlsx


NAJAM OPREME I DATA LINK-A DO DR-SITE-a (datum objave 05.06.2023.)

Dokumentacija - Najam opreme i data link-a do DR-site-a.docx
Ponudbeni list - Najam opreme i data link-a do DR-site-a.doc
Tehnička specifikacija - Najam opreme i data link-a do DR-site-a.docx
Troškovnik - Najam opreme i data link-a do DR-site-a.xlsx


ODRŽAVANJE UREĐAJA I LICENCI ZA MREŽNO KRIPTIRANJE PODATAKA (datum objave 05.06.2023.)

Dokumentacija - Održavanje uređaja i licenci za mrežno kriptiranje podataka.doc
Ponudbeni list - Održavanje uređaja i licenci za mrežno kriptiranje podataka.doc
Tehnička specifikacija - Održavanje uređaja i licenci za mrežno kriptiranje podataka.docx
Troškovnik - Održavanje uređaja i licenci za mrežno kriptiranje podataka.xlsx


ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA CENTRIX2 (datum objave 05.06.2023.)

Dokumentacija - Održavanje i podrška za Centrix2.doc
Ponudbeni list - Održavanje i podrška za Centrix2.doc
Tehnička specifikacija - Održavanje i podrška za Centrix2.docx
Troškovnik - Održavanje i podrška za Centrix2.xlsx
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više