Serviseri plinskih trošila (štednjak, bojler, kotao ...)

Ukoliko želite kontaktirati ovlaštenog plinoservisera vašeg plinskog aparata, molimo Vas da se obratite dobavljaču kod kojeg ste nabavili aparat.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više