Profil tvrtke

Tvrtka / Naziv
GRADSKA PLINARA ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću

Sjedište
ZAGREB, Radnička cesta 1
10001 Zagreb, p.p. 132
 
Član Društva / Osnivač
ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću (100% udjel)
 
Djelatnost (NKD 2007.)
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom (3522)

Uspostavljeni sustavi upravljanja
U GPZ-u su uspostavljeni i potvrđeni, po ovlaštenim certifikacijskim kućama, sustavi upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 (prvi put potvrđen u svibnju 2005. godine),  okolišem prema ISO 14001 (potvrđen u prosincu 2014. godine) te energijom prema ISO 50001 (potvrđen u studenom 2016. godine) te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu prema ISO 45001 (potvrđen u studenom 2019.godine). Uspostavljeni sustavi upravljanja su integrirani, dokumentacija je jedinstvena.
Projekt uvođenja i certifikacije sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 realiziran je uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u najvećem mogućem iznosu sufinanciranjem 40 posto vrijednosti projekta; sredstva Fonda su doznačena u siječnju 2017. godine.
Certifikacijom EnMS GPZ prema normi ISO 50001 ujedno je GPZ, kao veliko poduzeće, ispunila obvezu iz čl.19. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) te Pravilnika o energetskom pregledu velikih poduzeća (NN123/15) prije propisanog roka.
 
Uprava
Osoba ovlaštena za zastupanje temeljem odluke Skupštine trgovačkog društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. od 01. prosinca 2023.godine je:
 
Davor Mayer
  • direktor/član Uprave GPZ d.o.o.
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno
 
Nadzorni odbor :
  • Damir Novinić, predsjednik Nadzornog odbora
  • Gordana Buturajac, zamjenica predsjednka Nadzornog odbora
  • Romina Benčić Škrinjar, članica Nadzornog odbora
  • Filip Jurišić, član Nadzornog odbora
  • Vlatko Kottnig, član Nadzornog odbor


MBS: 080083993
Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
OIB: 20985255037
Telefon: +385 (0)1 6437 777
e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
web adresa: www.plinara-zagreb.hr

 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više