Postupak sanacije nemjernog (zajedničkog) dijela plinske instalacije u stambenim zgradama

Ako se tijekom ispitivanja plinskih instalacija nemjerenog dijela stambene zgrade (zajednički dio) utvrdi propusnost plinske instalacije, postupak sanacije do puštanja plina na korištenje je slijedeći:
 
 • Predstavnik suvlasnika potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju nemjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan i ovjeren od strane djelatnika GPZ, ovlaštenog ispitivača unutarnjih plinskih instalacija.
 • Predstavnik suvlasnika u suradnji sa upraviteljem stambene zgrade odabire stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera radi izvođenja radova na sanaciji plinske instalacije i šalje narudžbenicu za puštanje plina u GPZ.
 • Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova na sanaciji plinske instalacije u Odjelu prodaje GPZ-a. Neki od plinoinstalatera potpisali su sa Gradskom plinarom Zagreb poseban protokol o izvođenju sanacija čime je sam postupak jednostavniji i brži. Popis plinoinstalatera koji su potpisali protokol o sanacijama možete također dobiti na našoj internet stranici kao i kod upravitelja zgrade (ukoliko isti primjenjuje protokol).
 • Plinoinstalater vrši izvođenje radova na sanaciji plinske instalacije. Sanacija plinske instalacije izvodi se ponovnim brtvljenjem navojnih spojeva, zamjenom dotrajalih zapora prije plinomjera ili izradom nove instalacije, ovisno o stanju same instalacije.
 • Plinoinstalater, nakon što je završio radove i ispitivanjem plinske instalacije utvrdio nepropusnost iste, dogovara sa Službom tehničke kontrole GPZ pregled plinske instalacije i puštanje plina na korištenje potrošačima. U obavezi plinoinstalatera je koordinacija i dogovor sa stanarima zgrade vezano uz sve poslove oko sanacije.
 • U dogovoreno vrijeme Odjel mjerenja malih potrošača Službe tehničke kontrole GPZ ispituje i pušta plin na korištenje potrošačima. Svi potrošači moraju biti prisutni u stanovima radi ispitivanja plinske instalacije. Puštanje plina na korištenje vrši isključivo Gradska plinara Zagreb.Ukoliko se tijekom ispitivanja i puštanja plina na korištenje utvrdi propusnost ili neispravnost mjerenog dijela plinske instalacije, plin za taj stan neće biti pušten na korištenje, a potrošač je sam dužan pokrenuti postupak sanacije mjerenog dijela plinske instalacije.
 
Napomena
Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN 76/07) i drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi suvlasnika je da iste ishode.  
 
 

 
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više