Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 - ZJN 2016), zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 114/22) i temeljem članka 14. i 35. Izjave o osnivanju Društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., objavljuje se:           

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - 2024..pdf
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više