Misija, vizija i strategija

Vizija
Vodeći operator distribucijskog sustava prirodnog plina u Republici Hrvatskoj uz poštivanje ekoloških principa, učinkovito gospodarenje energijom, sigurnosti krajnjih kupaca i korisnika distribucijskog sustava i svih građana.
 
Misija
 • Sigurna i pouzdana distribucija plina do svakog obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca na distribucijskom području Društva
 • Priključenje svakog potencijalnog kupca na distribucijski sustav u najkraćem roku
 • Suvremena organizacija poslovanja koja se može mjeriti sa svim značajnijim europskim distributerima
 • Dosljedno poštivanje i primjena zakonske i podzakonske regulative RH, strukovnih i tehničkih propisa i smjernica EU, kojima Društvo podliježe, vezano za djelatnost, zaštitu potrošača, zaštitu okoliša te upotrebu, potrošnju i učinkovitost energije
 • Primjena najsuvremenijih tehnika i metoda pri izgradnji i održavanju distribucijskog sustava
 • Izgradnja potpunog sustava nadzora i kontrole na cijelom distribucijskom području Društva sa trenutnom dostupnošću potrebnih podataka
 • Ishođenje koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na drugim područjima RH

Strategija
 • Marketinški pristupati prema svakom potencijalnom i postojećem korisniku
 • Širiti distribucijsko područje
 • Osigurati maksimalnu sigurnost distribucijskog sustava (dežurstvo Odjela distribucijski centar 24 h dnevno za sve dojave)
 • Poštivati ekološke principe i zahtjeve zaštite okoliša prilikom izvođenja svih radova na distribucijskom sustavu Društva
 • Osigurati nabavu energetski učinkovite opreme, proizvoda i usluga, kao i projektiranje (procesa, građevina i sustava) u svrhu unapređenja performansi energije
 • Izgraditi partnerski odnos s krajnjim kupcima, korisnicima distribucijskog sustava i svim zainteresiranim stranama
 • Kontinuirano ulagati u obrazovanje i usavršavanje radnika
 • Postići takvu razinu poslovnog komuniciranja po kojoj će naši radnici biti svuda pozitivno prepoznati
 • Informatizirati sve segmente poslovanja
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više