Donacije 2020.

Donacije i sponzorstva do 31.12.2020. godine
 
r.br. datum
donacije/sponzorstva
donacija/sponzorstvo
(kn)
korisnik  
 
1.
11.02.2020. 10.000,00 Energetika marketing d.o.o. sponzorstvo
 
2.
28.02.2020. 30.000,00 Hanza media d.o.o. sponzorstvo
 
3.
11.02.2020. 5.000,00 Hrvatsko društvo menadžera kvalitete sponzorstvo
4. 27.02.2020. 2.000,00 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb  donacija
5. 05.03.2020. 45.000,00 Udruga branitelja GPZ-a sponzorstvo
6. 05.03.2020. 10.000,00 Košarkaški klub Medveščak sponzorstvo
 
7.
11.03.2020. 10.000,00 Klub sinkroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice sponzorstvo
8. 30.03.2020. 264.000,00 Grad Zagreb -saniranje posljedica potresa donacija
9. 02.03.2020. 5.000,00 Leon Fatić Gogić donacija
10. 13.03.2020. 5.000,00 Irena Periš donacija
 
11.
08.05.2020. 230.001,09 Grad Zagreb - Gradski ured za mjesnu samoupravu - donacija u naravi (građevinski materijal) donacija
 
12.
05.06.2020. 2.000,00 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb  donacija
13. 14.07.2020. 10.000,00 Autori za Petrovu donacija
14.   3.725,36 Janko Antunović Donacija u naravi
 
15.
14.09.2020. 12.245,28 Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE sponzorstvo
16. 18.09.2020. 12.000,00 Hrvatski savjet za zelenu gradnju sponzorstvo
 
17.
15.10.2020. 2.000,00 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb  donacija
18.   455,18 Velibor Milaković Donacija u naravi
19. 03.12.2020. 5.000,00 Dječji klub Dalmalino Donacija
20. 03.12.2020. 5.000,00 Veslački klub Zagreb Donacija
21.   3.591,11 Krunoslav Plehan Donacija u naravi
22. 03.12.2020. 10.000,00 BARREK d.o.o. sponzorstvo
23. 17.12.2020. 5.000,00 Zaklada Ana Rukavina Donacija
 
24.
18.12.2020. 5.000,00 Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić Donacija
 
25.
31.12.2020. 5.000,00 Tanja Mikulić-sanacija štete uzrokovane potresom u Glini Donacija
26. 18.12.2020. 5.000,00 Marina Plemenčić-saniranje štete uzrokovane požarom Donacija
27.   3.179,56 Pejo Čorluka Donacija u naravi
28.   3.601,61 Ilija Kesić Donacija u naravi
Ukupno: = 708.799,19 kn  
 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više