Donacije i sponzorstva

Pojmovi, načela, kriteriji i postupak dodjele sponzorstava i donacija u Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. definirani su Pravilnikom o sponzorstvima i donacijama.
 

Zahtjevi za sponzorstva

Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, iste je potrebno dostaviti najmanje 45 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta uz popunjeni zahtjev za sponzorstvo, preuzmite odgovarajući obrazac u obliku Word dokumenta.

Postupak dodjele sponzorstva započinje pisanim zahtjevom Društvu za sponzorstvom.


Zahtjevi za donacije

Postupak dodjele donacije započinje objavljivanjem natječaja ili javnog poziva od strane Društva na web stranici Društva.

Trenutno nema otvorenih javnih natječaja i javnih poziva za dodjelu donacija!
 
Zaprimljene zahtjeve za sponzorstva, odnosno prijave na natječaj za donacije razmatra Povjerenstvo za donacije i sponzorstvo, te o zaprimljenom zahtjevu odlučuje u roku od 30 dana od njegova zaprimanja. U iznimnim slučajevima, ako to okolnosti opravdavaju, Povjerenstvo o zahtjevu odlučuje u roku od 5 dana od dana zaprimanja.

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu šaljite putem elektroničke pošte na adresu: info-gpz@plinara-zagreb.hr

Ako niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, možete ga poslati na adresu:

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1
10001 Zagreb
S naznakom „Za sponzorstva/donacije“

O primitku Vašeg zahtjeva bit ćete obaviješteni u najkraćem roku, na istovjetan način kako je zahtjev zaprimljen.
 
Dokumenti:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više