Postupak sanacije mjernog dijela plinske instalacije

Ako se tijekom ispitivanja plinskih instalacija mjerenog dijela utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost plinske instalacije, potrošač plina potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju mjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan od strane djelatnika GPZ-a ili ovlaštenog ispitivača unutarnjih plinskih instalacija.

Postupak sanacije plinske instalacije do puštanja plina na korištenje ovisi na kojemu je dijelu plinske instalacije nepravilnost utvrđena (plinski cjevovod, plinsko trošilo, dimovodni sustav, sustav dobave zraka).
 
Propusnost plinskog cjevovoda

Kada se ispitivanjem plinske instalacije mjerenog dijela utvrdi propusnost, zapor prije plinomjera se  zatvara i plombira, a postupak sanacije je slijedeći:
 • Potrošač angažira stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera za sanaciju propusnosti plinske instalacije.
 • Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova u centar za potrošače GPZ-a.
 • Plinoinstalater sanira mjesta propusnosti na plinskoj instalaciji.
 • Nakon izvedene sanacije, plinoinstalater dogovara termin sa Službom tehničke kontrole GPZ za pregled, ispitivanje i puštanje plina na korištenje. 

Neispravno plinsko trošilo

Kada se pregledom i ispitivanjem plinske instalacije utvrdi neispravnost ili propusnost na plinskom trošilu, zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, neispravnost se zapisnički konstatira od strane ovlaštenog ispitivača, a postupak sanacije je slijedeći:
 • Potrošač angažira ovlaštenog servisera radi otklanjanja neispravnosti na plinskom trošilu.
 • Ovlašteni serviser otklanja neispravnost na plinskom trošilu.
 • Ovlašteni serviser otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 • Ovlašteni serviser dostavlja na e-mail stp@plinara-zagreb.hr primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ-a. 

Neispravan dimovodni sustav

Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost dimovodnog sustava (npr. neispravan spoj trošila na dimnjak, neispravan dimnjak), zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, a postupak sanacije je slijedeći:
 • Potrošač angažira ovlaštenog područnog dimnjačara radi otklanjanja neispravnosti na dimovodnom sustavu.
 • Nakon što je otklonjena neispravnost na dimovodnom sustavu, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji provjerava ispravnost plinskog trošila i odvod dimnih plinova, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 • Ovlašteni serviser dostavlja na e-mail stp@plinara-zagreb.hr primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ-a.  


Neispravan sustav dobave zraka

Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost sustava dobave zraka postupak sanacije je slijedeći:
 • Potrošač angažira ovlaštene osobe za otklanjanje utvrđenih nesipravnosti (npr. stolara za ugradnju ventilacijskih otvora, električara za otpajanje električnog ventilatora, građevinskog radnika za ugradnju ventilacijskih otvora u vanjskom zidu…).
 • Ako je zatvoren zapor prije trošila, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji provjerava ispravnost plinskog trošila i sustav dobave zraka, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 • Ovlašteni serviser dostavlja na e-mail stp@plinara-zagreb.hr primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ-a.  

Napomena
 
Napominjemo da ugrađena PVC ili aluminijska stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad trošila spojenog u dimnjak i u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova u prostoriju smještaja plinskog trošila.
Iz navedenih razloga potrebno je redovito pregledavati i održavati plinske instalacije, plinskih trošila i dimnjaka od strane stručno-tehnički osposobljenoih plinoinstalatera, ovlaštenih servisera i ovlaštenih područnih dimnjačara. Svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo trošila, dimovoda ili ventilacije) te ugradnja napa, ventilatora, PVC ili aluminijske stolarije, sušilica te zamjena stolarije, može se raditi isključivo uz prethodno savjetovanje sa stručno tehnički osposobljenim osobama i uz odobrenje GPZ.
Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN 76/07) i drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi suvlasnika je da iste ishode.
 
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više