Društveno odgovorno poslovanje

Gradska plinara Zagreb društvo je s tradicijom dugom 159 godina, svjesno da odgovorno poslovanje nije u potpunosti ostvarivo bez pune odgovornosti prema zajednici i okolišu.

Svjesno činjenice da je zadovoljstvo zaposlenika jedan je od osnovnih preduvjeta uspješnog poslovanja, povećanja efikasnosti i sigurnosti radnih procesa, Društvo je strateški usmjereno ulaganju u znanje, kontinuiranu edukaciju i osposobljavanje, a suradnjom s predstavnicima sindikata i radničkog vijeća zaposleni su uključeni u postupke donošenja odluka i promjene u poslovanju.

Putem programa sponzorstva i donacija Gradska plinara Zagreb uključena je u projekte jačanja civilnih aktivnosti šireg značaja za zajednicu, kao i podrškom humanitarnom malonogometnom turniru Udruge branitelja iz Domovinskog rata Gradske plinare Zagreb.

Redovito se provode i mjere zaštite kako bi se umanjio ili posve uklonio rizik koji se pojavljuje tijekom radnih aktivnosti, kako za zdravlje zaposlenika tako i za radni okoliš. Sustav ekološki prihvatljivog odnosa prema svim vrstama otpada, uvažavajući značaj cirkularne ekonomije, implementiran je prije zakonskih rokova uz edukativnu podršku jačanja ekološke svijesti zaposlenih.

Vodeći računa o postavljaju standarda u upravljanju kvalitetom, Gradska plinara Zagreb je prvi distributer plina koji je implementacijom norme ISO 9001 uveo integrirani sustav upravljanja kvalitetom. Realizacija strategije standardizacije sustava upravljanja kvalitetom nastavljena je certificiranjem sustava upravljanja okolišem, usvajanjem norme ISO 14001 2014. godine i gospodarenja energijom, usvajanjem norme ISO 50001 2016. godine čime je Gradska plinara Zagreb zakonske obveze ispunila prije propisanog roka.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više