Servis i priprema mjerila za ovjeravanje

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. ispunjava propisane opće i posebne uvjete propisane Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14, NN 111/18 i NN 114/22) i Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (NN 6/23), a Državni zavod za mjeriteljstvo ovlastio je pravnu osobu GRADSKU PLINARU ZAGREB d.o.o. i dodjelio javnu ovlast za pregled i pripremanje određene vrste zakonitih mjerila za ovjeravanje što je moguće vidjeti ovdje.

Priprema mjerila za ovjeravanje podrazumijeva:
  • pregled, ispitivanje i/ili popravljanje zakonitih mjerila i/ili sustava radi pripreme istih za ovjeravanje
  • izradu ispitnog izvješća o prethodno obavljenom ispitivanju
  • prijavu pripremljenog mjerila ovlaštenom tijelu za ovjeru

Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više