REFERENTNA LISTA PARTNERA - ispitivanje, ovjera i umjeravanje mjerila protoka

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. dala je uslugu ispitivanja/ ovjere/ umjeravanja u zadnjih 5 godina slijedećim tvrtkama:

ANT d.o.o.

ABS SISAK d.o.o.

BROD-PLIN d.o.o.

BERHE d.o.o.

BUTAN PLIN d.o.o.

ČALPIN d.o.o.

DUKOM PLIN d.o.o.

DVOKUT-ECRO d.o.o.

ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA d.o.o.

ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

EKONERG d.o.o.

EKONERG HOLDING d.o.o.

ENERGY PRIME d.o.o.

EKO-MONITORING d.o.o.

EVN CROATIA PLIN d.o.o.

EOL GRUPA d.o.o.

E.ON HRVATSKA d.o.o.

EKOFLUID d.o.o.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.

GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o.

GIA HRVATSKA d.o.o.

HUMPLIN d.o.o.

HEP-PLIN d.o.o.

IVKOM-PLIN d.o.o.

INTERCAL d.o.o.

IKOM d.o.o.

KOPRIVNICA PLIN d.o.o.

KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d.

METROALFA d.o.o.

MEĐIMURJE PLIN d.o.o.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

PETROL d.o.o.

PLIN-PROJEKT d.o.o.

PROCESNA OPREMA d.o.o.

PLIN KONJŠČINA d.o.o.

SPECIJALNA OPREMA – LUČKO d.o.o.

SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o.

STP-TRMOPRODUKT d.o.o.

TOT-PROMET d.o.o.

TERMOPLIN d.d.

TERRA PLIN d.o.o.

VON-TRGOVINA d.o.o.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.

ZAGORSKI METALAC d.o.o.

ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI d.o.o.


Kontakti:
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1, p.p. 132
HR-10002 Zagreb 
Tel : +385 (0)1 6437 506
E-mail: gpz-lab@plinara-zagreb.hr

Prijedloge za poboljšanje davanja usluge, žalbe (Zahtjev za ponovno razmatranje odluke o inspekciji) te pritužbe (Izraz nezadovoljstva na uslugu) u opsegu rada Službe ispitivanja i umjeravnaja mjerno-regulacijske opreme možete uputiti na gpz-lab@plinara-zagreb.hr


KORISNE POVEZNICE:

Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više