Upute za projektiranje niskotlačnih i srednjetlačnih plinovoda

Temeljem čl. 7, st. 2 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/2018) Gradska plinara Zagreb donijela je Upute za projektiranje niskotlačnih i srednjetlačnih plinovoda.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više