Postupak razdvajanja od kotlovnice

Kotlovnica spada u idealne zajedničke dijelove zgrade kojom upravljaju suvlasnici putem izabranog predstavnika i Upravitelja zgrade (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Ugovorno je regulirana obveza održavanja kotlovnice (sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima). Objekt je građen temeljem pozitivnih zakonski propisa, u sklopu kojih su izdani važeći dokumenti koji su definirali priključenje na distributivni sustav.
 
Za svaku rekonstrukciju unutarnje plinske instalacije (izdvojenje iz zajedničke kotlovnice) i instaliranje novih trošila u zgradi, odnosno etažnoj cjelini, potrebno je zatražiti Energetske uvjete koji će definirati način rekonstrukcije instalacija temeljem kojih je potrebno napraviti Glavni projekt. Isti će pregledati GPZ d.o.o. i izdati Potvrdu glavnog projekta. Po izdavanju iste potrebno je zatražiti Energetsku suglasnost za nova obračunska mjerna mjesta po etažnim cjelinama ili ukoliko etažne cjeline imaju OMM za potrebe kuhanja potrebno je zatražiti reviziju postojećih Energetskih suglasnosti.
Nakon što se napravi promjena podataka na postojećim obračunskim mjernim mjestima ili izdaju Energetske suglasnosti za etažne cjeline potrebno je sklopiti Ugovore o opskrbi za etažne vlasnike te po predstavniku suvlasnika  zatražiti raskid Ugovora o opsrkbi na zajedničkoj kotlovnici i otkaz potrošnje plina - demontažu plinomjera na obračunskom mjernom mjestu kotlovnice.
Ovlašteni izvođač - plinoinstalater je u obvezi prijaviti radove na rekonstrukciji instalacije (preuzimanje rekonstruirane  ili ispitivanje postojeće) te izvršiti koordinaciju radova sa Gradskom plinarom Zagreb oko prelaska grijanja sa zajedničke kotlovnice na etažna grijanja.

Potrebna dokumentacija:

 1. Energetski uvjeti za rekonstrukciju plinske instalacije
 2. Glavni projekt (projekt plinskih instalacija)
 3. Potvrda glavnog projekta
 4. Energetska suglasnost za etažne cjeline-vlasnike
 5. Ugovor o opskrbi plinom za etažne vlasnike ili potvrde o sklopljenim ugovorima te potvrda opskrbljivača o zatvorenom ugovoru o opskrbi plinom na zajedničkoj kotlovnici
 6. Zapisnik o nepropusnosti plinske instalacije
 7. Pozitivan dimnjačarski nalaz
 8. Zapisnik o puštanju trošila u rad (dostaviti nakon puštanja od strane ovlaštenog servisera)

Za pribavljanje potrebne dokumentacije navedene u točci 1, 2 i 3 obratite se odabranom ovlaštenom projektantu. 
 
Za podnošenje potrebnih zahtjeva potrebno je pribaviti suglasnost upravitelja objekta ili odluku suvlasnika, potpisanu od predstavnika suvlasnika, kojom se dopušta izdvajanje etažne cjeline iz zajedničkog sustava grijanja sukladno Zakonu o tržištu toplinske energije.

Obrasce zahtjeva za izdavanje potrebne dokumentacije možete podići u Odjelu prodaje ili na poveznici.
 
Za dodatne upite molimo kontaktirati od 8 do 15 sati:
Odjel prodaje: 01/6437-720, 01/6437-707; e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr

 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više