Tarifne stavke za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 108/2022)* Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune (0,40 eura) zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

TM1            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh
TM2            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 25.000 kWh
TM3            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 50.000 kWh
TM4            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 100.000 kWh
TM5            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, 
                   a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh
TM6            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh
TM7            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh
TM8            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh
TM9            Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, 
                   a manjom ili jednakom 25.000.000  kWh
TM10          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000  kWh,
                   a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh
TM11          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh,
                   a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh
TM12          Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh
 
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više