Donacije 2021.

Donacije i sponzorstva za 2021. godinu
 
r.br. datum
donacije/sponzorstva
donacija/sponzorstvo
(EUR)
korisnik sponzorstvo/donacija
 
1.
08.01.2021. 2.000,00 Hrvatska gospodarska komora Donacija
 
2.
25.01.2021 15.000,00 Hrvatska udruga za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka Sponzorstvo
3. 21.01.2021. 2.000,00
2.000,00
2.000,00
Gradsko društvo „Crvenog križa“ Zagreb Donacija
4. 08.03.2021. 112.945,11 Montcogim-plinara d.o.o. Donacija u naravi
5. 02.03.2021. 10.000,00 Energetika marketing d.o.o. Sponzorstvo
6. 22.03.2021. 5.000,00 Hrvatsko društvo menadžera kvalitete Sponzorstvo
7. 01.04.2021 5.000,00 Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju Sponzorstvo
8. 23.02.2021 5.000,00 Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce Donacija
9. 21.04.2021. 3.500,00 Hrvatsko mjeriteljsko društvo Sponzorstvo
10. 20.05.2021 10.000,00 Etnografski muzej Zagreb Sponzorstvo
11. 31.05.2021 10.200,00 Međunarodni institut prirodnog zdravlja Sponzorstvo
12. 19.07.2021 3.545,63 Sanja Čižmešija Donacija
13. 10.08.2021. 5.000,00 Marin Kos Donacija
14. 15.09.2021 20.000,00 Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj“ Sponzorstvo
15. 20.09.2021. 12.000,00 Hrvatski savjet za zelenu gradnju Sponzorstvo
16. 13.09.2021 10.000,00 Hrvatska udruga nastavnika istraživača (HUNI) Sponzorstvo
17. 21.10.2021 10.000,00 BARREK d.o.o. Sponzorstvo
18. 27.10.2021. 5.000,00 Zaklada Ana Rukavina Donacija
19. 30.11.2021. 842,72 Caritas za Mario Mrkonjić Donacija
Ukupno: 251.033,46 kn


 
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više