Prekid potrošnje plina

U slučaju kad kupac planirano u određenom vremenskom periodu privremeno obustavlja potrošnju plina, a istovremeno ne želi demontažu plinomjera, potrebno je Gradsku plinaru Zagreb d.o.o., operatora distribucijskog sustava, obavijestiti o promjeni režima potrošnje plina putem Izjave za fizičke osobe ili Izjave za pravne osobe (u daljnjem tekstu: Izjava).

Fizičke i pravne osobe Izjavu mogu dostaviti putem pošte na adresu:
Gradska plinara Zagreb d.o.o. ( za Odjel nadzora potrošnje)
Radnička cesta 1
10 001 Zagreb
 
ili osobno uz predočenje osobne iskaznice na adresu: Gradska plinara Zagreb d.o.o., Odjel prodaje, Radnička cesta 1, 10 001 Zagreb.

Obrazac Izjave može se dobiti i u Odjelu prodaje GPZ d.o.o., a radno vrijeme za primanje stranaka je od 7:30 do 15:00 sati.
Po zaprimanju Izjave ako je potrebno kontaktirat će Vas kontrolori GPZ-a zbog provjere stanja potrošnje i pregleda mjerno-regulacijske opreme, a nakon čega se procjenjuje nulta potrošnja do opoziva Izjave.

Naglašavamo:

Izjava ne oslobađa kupca obveze da omogući operatoru distribucijskog sustava pristup obračunskom mjernom mjestu u slučaju planiranih aktivnosti na očitanju i održavanju plinskog distribucijskog sustava, kao ni obveze plaćanja fiksnog dijela tarifne stavke Ts2 koja je namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova (održavanje-baždarenje i očitavanje plinomjera).

 
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem e- adrese ocitanja@plinara-zagreb.hr ili na telefonima 01 643 77 82 i 01 643 77 83.
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više