Sastav plina prema mjestima uzorkovanja

Rujan 1 2023.
Kolovoz 2 2023.
Kolovoz 1 2023.
Srpanj 2 2023.
Srpanj 1 2023.

Lipanj 2 2023.
Lipanj 1 2023.
Svibanj 2 2023.
Svibanj 1 2023.
Travanj 2 2023.
Travanj 1 2023.
Ožujak 2 2023.
Ožujak 1 2023.
Veljača 2 2023.
Veljača 1 2023.
Siječanj 2 2023.
Siječanj 1 2023.
Prosinac 2 2022.
Prosinac 1 2022.
Studeni 2 2022.
Studeni 1 2022.
Listopad 2 2022.
Listopad 1 2022.
Rujan 2 2022.
Rujan 1 2022.
Kolovoz 2 2022.
Kolovoz 1 2022.
Srpanj 2 2022.
Srpanj 1 2022.
Lipanj 2 2022.
Lipanj 1 2022.
Svibanj 2 2022.
Svibanj 1 2022.
Travanj 2 2022.
Travanj 1 2022.
Ožujak 2 2022.
Ožujak 1 2022.
Veljača 2 2022.
Veljača 1 2022.
Siječanj 2 2022.
Siječanj 1 2022.
Prosinac 2 2021.
Prosinac 1 2021.
Studeni 2 2021.
Studeni 1 2021.
Listopad 2 2021.
Listopad 1 2021.
Rujan 2 2021.
Rujan 1 2021.
Kolovoz 2 2021.
Kolovoz 1 2021.
Srpanj 2 2021.
Srpanj 1 2021.
Lipanj 2 2021.
Lipanj 1 2021.
Svibanj 2 2021.
Svibanj 1 2021.
Travanj 2 2021.
Travanj 1 2021.
Ožujak 2 2021.
Ožujak 1 2021.
Veljača 2 2021.
Veljača 1 2021.
Siječanj 2 2021.
Siječanj 1 2021.
Prosinac 2 2020.
Prosinac 1 2020.
Studeni 2 2020.
Studeni 1 2020.
Listopad 2 2020.
Listopad 1 2020.
Rujan 2 2020.
Rujan 1 2020.
Kolovoz 2 2020.
Kolovoz 1 2020.
Srpanj 2 2020.
Srpanj 1 2020.
Lipanj 2 2020.
Lipanj 1 2020.
Svibanj 2 2020.
Svibanj 1 2020.
Travanj 2 2020.
Travanj 1 2020.
Ožujak 2 2020.
Ožujak 1 2020.
Veljača 2 2020.
Veljača 1 2020.
Siječanj 2 2020.
Siječanj 1 2020.
Prosinac 2 2019.
Prosinac 1 2019.
Studeni 2 2019.
Studeni 1 2019.
Listopad 2 2019.
Listopad 1 2019.
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više