Završeni postupci jednostavne nabave 2023.

REDOVNI SERVIS PLINSKOG KROMATOGRAFA ENCAL 2000 (datum objave 24.08.2023.)

Dokumentacija - Redovni servis plinskog kromatografa.docx
Ponudbeni list - Redovni servis plinskog kromatografa.doc
Troškovnik - Redovni servis plinskog kromatografa.xlsx


REDOVNI SERVIS KROMATOGRAFA ODOR ON LINE (datum objave 24.08.2023.)

Dokumentacija - Redovni servis kromatografa odor on line.docx
Ponudbeni list - Redovni servis kromatografa odor on line.doc
Troškovnik - Redovni servis kromatografa odor on line.xlsx


REDOVNI SERVIS ODORIZACIJSKIH STANICA (datum objave 24.08.2023.)

Dokumentacija - Redovni servis odorizacijskih stanica.docx
Ponudbeni list - Redovni servis odorizacijskih stanica.doc
Troškovnik - Redovni servis odorizacijskih stanica.xlsx


DETALJNI PREGLED UREĐAJA U OBJEKTIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (datum objave 25.08.2023.)

Dokumentacija - Detaljni pregled uređaja u objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom - novi rok.doc
Ponudbeni list - Detaljni pregled uređaja u objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom.doc
Troškovnik - Detaljni pregled uređaja u objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom.xlsx
Evidencija uređaja i opreme u objektima_detaljni pregled.pdf

Obavještavaju se potencijalni Ponuditelji da se objavljuje nova dokumentacija o nabavi zbog produljenja roka za dostavu ponuda (novi rok je 08.09.2023. do 10:00), te se objavljuje popis opreme i uređaja u objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom.


ODRŽAVANJE AKTIVNE I PASIVNE MREŽNE OPREME I ITANIUM SERVERA (datum objave 30.08.2023.)

Dokumentacija - Održavanje aktivne i pasivne mrežne opreme i Itanium servera.docx
Ponudbeni list - Održavanje aktivne i pasivne mrežne opreme i Itanium servera.doc
Troškovnik - Održavanje aktivne i pasivne mrežne opreme i Itanium servera.xlsx


PROAKTIVNO ODRŽAVANJE JEZGRENE INFRASTRUKTURE ZA KRITIČNE APLIKACIJE (datum objave 05.09.2023.)

Dokumentacija - Proaktivno održavanje jezgrene infrastrukture za kritične aplikacije.docx
Ponudbeni list - Proaktivno održavanje jezgrene infrastrukture za kritične aplikacije.doc
Troškovnik - Proaktivno održavanje jezgrene infrastrukture za kritične aplikacije.xlsx
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više