4. međunarodna konferencija o kvaliteti u poslovanju "Kvaliteta360"

održana je 06. lipnja u Hotelu Sheraton Zagreb. Na Konferenciji su se okupili brojni hrvatski i europski poduzetnici, predstavnici tvrtki i javnog sektora. Naglasak je bio, kao i na ranijim Konferencijama, na promicanju kvalitetnog poslovanja kroz iskustva predavača, njihovim poslovnim pričama i praksama upravljanja.
Održano je 20 dinamičnih predavanja. Formalni dio zatvoren je panel raspravom "Hrvatska kvaliteta na globalnom tržištu".
Po pozivu organizatora u radu Konferencije je sudjelovalo i pet sudionika iz GRADSKE PLINARE ZAGREB d.o.o., a pomoćnica direktora Društva za sustave upravljanja, Blaženka Vlahović, univ. spec. oec. je održala predavanje „Provedba internih audita u kompleksnim integriranim sustavima upravljanja“.
Više o konferenciji: https://kvaliteta360.eu/


 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više