PREDOBAVIJEST NTP KRŠNJAVOG- SAVSKA

GRADSKA PLINARA ZAGREB
SLUŽBA INVESTICIJA                                                                                  Zagreb, 22.05.2024.
 

O B A V I J E S T
O ZAMJENI PLINOVODA I PLINSKIH PRIKLJUČAKA

 
Obavještavamo Vas da ćemo u 6. - 7. i 8. mjesecu 2024. godine na navedenoj građevini planiramo obaviti zamjenu postojećih plinovoda i plinskih priključaka.
O točnom terminu obustave plina obavijestiti ćemo Vas najmanje dva dana ranije
 
GRAĐEVINA: NTP KRŠNJAVOG - SAVSKA
ADRESE U ZONI OBUHVATA RADOVA: -
SAVSKA -  1,1 JVP,1/1,1/5,1/5/1,1E,1B,3,5,5/1,7,9,11,13,15
KRŠNJAVOG - 1,2,7,9,11,13,21,23,25
ROOSVELTOV TRG - 5
PIEROTIJEVA - 1,3,4,5,6
KAČIĆEVA - 28,30,
      
PLANIRANI RADOVI:
 1.  Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnih priključaka na dionici obuhvata radova
 2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novih plinovoda i kućnih priključaka,sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova.
 3. Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novo izvedene plinske priključke.
 4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, po potrebi zamjena plinomjera, puštanje plina u instalaciju.
NAPOMENE:
 • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb d.o.o..
 • Ukoliko se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost neće se pustiti plin dok se nedostatak ne ukloni. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija, ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno tehnički osposobljenih plinoinstalatera - www.plinara-zagreb.hr. Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
 • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz, ukoliko je trošilo spojeno u dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Molimo korisnike da prije obustave isporuke plina kontaktiraju područne dimnjačare i servisere, ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju.
 • Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere sa spojem u klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilatore, te imati ugrađenu pvc/alu stolariju, radi mogućeg povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
 • Napominjemo da ste prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) kao vlasnici dužni održavati u ispravnom stanju plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta. Servis trošila vrši se najmanje jednom godišnje od strane ovlaštenog servisera. Kontrola dimnjaka vrši se od strane područnog dimnjačara od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila, a prema Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. list 15/15).
 • Tehnička rješenja po kojima će se izvoditi plinski priključci izradili su naši tehničari u dogovoru s vlasnikom objekta ili predstavnicima stanara uz poštivanje važećih propisa.
 •  Postojeći polietilenski plinski priključci novije izvedbe neće se mijenjati (osim zaporni setovi koji nisu prirubnički), ispitati će se i spojiti na novi plinovod.
 • Za vrijeme radova, na ulici će biti otežan promet i neće se moći parkirati vozila.
 • Sanacija javno-prometne površine u obvezi je „Zagrebačkih cesta“, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.
 • Prilikom radova privremeno ćemo obustaviti dobavu plina koja će trajati neprekidno oko 25 kalendarska dana zbog zahtjevne rekonstrukcije te Vas molimo da se u tom razdoblju koristite drugim energentima.
OBVEZE KORISNIKA PLINA:
 • Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) - prilikom radova pod stavkom 1., 2. i 3. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavni zapor.
 • Obveza korisnika plina - prilikom radova pod stavkom 4. potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u sve stanove korisnika plina. (DVA DANA RANIJE DOSTAVLJAMO OBAVIJEST).
Dodatne informacije možete dobiti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Služba investicija, Odjel priprema rada na tel: 6437-644, 6437-717, 6437-572
 
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više