Postupak priključenja etažnih cjelina u priključenim građevinama

Ovaj postupak odnosi se na etažne cjeline potrošnje do 100 kW/h čije priključenje ne zahtjeva rekonstrukciju priključka građevine.

Energetski uvjeti su izdani  u postupku priključenja građevine u kojoj se nalazi etažna cjelina.

Potrebni dokumenti:
 •  Energetska suglasnost
Podnosi se jedan Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti.
Uz zahtjev se prilaže projekt  plinskih instalacija, 2 primjerka (1 primjerak ostaje u arhivi distributera)
Dokaz vlasništva: popis stambenih i poslovnih jedinica za koje se traži energetska suglasnost sa podacima o vlasnicima (ime,prezime, OIB, adresa)
Izdavanje energetske suglasnosti naplaćuje se prema cjeniku nestandardnih usluga, avansno.

Po izdavanju Energetske suglasnosti  potrebno je sklopiti Ugovor o opskrbi i podnijeti zahtjev za priključenje etažne cjeline na postojeći distribucijski sustav.

Montaža plinomjera i puštanje plina

Zahtjevu za montažu plinomjera prilaže se:
 • Ugovor o opskrbi plinom ili potvrda da je sklopljen Ugovor o opskrbi
 • Zapisnik o izvedenoj i preuzetoj plinskoj instalaciji po Gradskoj plinari Zagreb
 • Pozitivan dimnjačarski nalaz za etažnu jedinicu koja se priključuje

Po kompletiranoj dokumentaciji izradit ćemo ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta i puštanje plina.
Nakon izvršene uplate otvorit ćemo radni nalog temeljem kojeg će Gradska plinara Zagreb d.o.o. kao operator distributivnog sustava izvršit  montažu plinomjera i puštanje plina o čemu će se sačiniti poseban zapisnik - priključnica čime vlasnik/investitor dobiva status krajnjeg kupca i ulazi u evidenciju kupaca.

Izvođenje unutarnjih plinskih instalacija izvode ovlašteni plinoinstalateri.
 
Popis ovlaštenih plinoinstalatera-tvrtki
Popis ovlaštenih dimnjačara 
Popis ovlaštenih projektanata
 
Uplate montaže plinomjera (opreme OMM)  i puštanje plina moguće je izvršiti na slijedeći način:
 •  nalogom za plaćanje HUB3 ili HUB3A, internet bankarstvom - jednokratno
 •  uplatom na ostalim mjestima platnog prometa

Za dodatne upite molimo kontaktirati od 8 do 15 sati:
Odjel prodaje: 01/6437-720, 01/6437-516, 01/6437-549, 01/6437-752, 01/6437-707
fax: 01/4698-660
e-mail: prodaja@plinara-zagreb.hr
 
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više