Gradska plinara Zagreb podnijela je zahtjev za nadoknadom dodijeljenih EU sredstava za sanaciju propusnosti visokotlačnog plinovoda uslijed šteta nastalih potresom na infrastrukturi plinovodnog sustava grada Zagreba

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. FSEU.2022.ENERGETIKA.148 dodijeljeno je približno 42.000,00 eura za financiranje sanacije propusnosti visokotlačnog plinovoda Petruševec – Radnička s ciljem očuvanja sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava na području Grada Zagreba.
 
Nakon potresa 28. prosinca 2020. godine Gradska plinara Zagreb d.o.o. započela je s izvanrednim ispitivanjem sustava i obilaskom ključnih točaka distribucijskog sustava. Tokom tih radnji ustanovljena je propusnost na lokaciji VTP Radnička Petruševec. Sanacija propusnosti je uspješno i kvalitetno obavljena a tokom same sanacije osigurana je neprekidna isporuka plina krajnjim korisnicima.
 
Detaljnije informacije o operaciji (projektu) nalaze se u nastavku:
 
PODACI O OPERACIJI (PROJEKTU)
NAZIV OPERACIJE Sanacija propusnosti visokotlačnog plinovoda Petruševec – Radnička
KORISNIK OPERACIJE Gradska plinara Zagreb d.o.o.
OPIS OPERACIJE Nakon potresa je od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o. provedeno hitno i izvanredno ispitivanje na ključnim elementima sustava, odnosno visokotlačnim plinovodima i na kompenzatorima na objektima (mostovima, nadvožnjacima) u svrhu detekcije mogućeg oštećenja plinskog distribucijskog sustava. Ustanovljena je propusnost na lokaciji VTP Radnička Petruševec ispod nadvožnjaka te je naknadno provedenim ispitivanjem utvrđena mikrolokacija izlaza plina na  visokotlačnoj kuglastoj slavini br. 4195 na Radničkoj cesti – ispod nadvožnjaka za Petruševec i Domovinski most i visokotlačnoj kuglastoj slavini br. 4197 na Radničkoj cesti na sjevernoj strani Petruševečkog nadvožnjaka. Saniranje propusnosti na obje lokacije bilo je nužno izvesti uz osiguranje kvalitete isporuke plina krajnjim korisnicima, odnosno bez obustave isporuke plina krajnjim korisnicima jer je među krajnjim korisnicima bilo i velikih potrošača koji bi prilikom obustave isporuke plina imali značajne i materijalne poteškoće zbog zastoja u proizvodnji.
CILJEVI OPERACIJE Saniranje propusnosti visokotlačnog plinovoda s ciljem sigurnog i pouzdanog rada distribucijskog sustava na području Grada Zagreba nakon serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine.
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE 320.308,68 kuna
PRIHVATLJIVI TROŠAK OPERACIJE 320.308,68 kuna
EU FINANCIRANJE OPERACIJE 320.308,68 kuna
EU FOND IZ KOJEG SE PROVODI FINANCIRANJE OPERACIJE Fond solidarnosti Europske unije
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE 28.12.2020. – 15.05.2023.
 
Projekt je financiran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.
 
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradske plinare Zagreb d.o.o.

                                                
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 15 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više