Gradska plinara Zagreb EU sredstvima unaprijedila kibernetičku sigurnost

ZAGREB, srijeda 07. rujna 2022. – Gradska plinara Zagreb održala je u Zagrebu završnu konferencija projekta "Unapređenje kibernetičke sigurnosti za sigurnu i pouzdanu distribuciju plinačiji je cilj bio poboljšanje kibernetičke sigurnosti i pouzdane distribucije plina, odnosno unaprjeđenje sigurnosti ključnih informacijskih sustava. 
Projekt je ukupno vrijedan 422 tisuće eura, a financiran je sredstvima Instrumenta za povezivanje Europe 2014. – 2020. Gradska plinara Zagreb projekt je provela u suradnji sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava.
„Kibernetičke prijetnje predstavljaju globalni, europski i nacionalni problem te su navedene kao jedan od najvećih rizika u 2022. godini uz klimatsku krizu, povećanu polarizaciju društva, nejednaki globalni oporavak nakon pandemije, posebno u svjetlu trenutne geopolitičke situacije. Kibernetički napadi su svaki dan sve sofisticiraniji, napadači koriste nove metode te se sa incidentima sve teže nositi stoga treba osvijestiti važnost i stalno ulagati u kibernetički sigurnost“, istaknula je Nike Nodilo Lakoš, savjetnica u Upravi. Dodala je kako je Gradska plinara Zagreb identificirana kao operator ključne usluge distribucije plina temeljem NIS Direktive Europske Unije te je stoga sigurno i pouzdano pružanje ključne usluge jedan od strateških prioriteta Društva, posebno imajući uvidu da osiguravaju sigurnu i pouzdanu distribuciju plina za gotovo milijun ljudi, gospodarstvu i javnom sektoru na području Grada Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića.
Na završnoj konferenciji navedeno je kako su u okviru provedbe Projekta procijenjeni rizici i razvijen je okvir za administrativne kontrole, implementirana su i testirana ICT rješenja za poboljšanje kibernetičke sigurnosti i sposobnosti izvješćivanja o incidentima, educirani su zaposlenici o značaju i važnosti kibernetičke sigurnosti te je poboljšana suradnja s nadležnim tijelima zaduženim za kibernetičku sigurnost na nacionalnoj i europskoj razini.
„Velika dodatna vrijednost projekta je partnerstvo sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - sektorskim CSIRT-om s kojim je uspostavljen komunikacijski kanal za razmjenu informacija o mogućim kibernetičkim prijetnjama i sustav ranog upozoravanja“, zaključili su iz Gradske plinare Zagreb.

 

 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više