Gradska plinara Zagreb podnijela zahtjeve za nadoknadom dodijeljenih EU sredstva za sanaciju štete nastale uslijed potresa

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. FSEU.2021.ENERGETIKA.388 dodijeljeno je približno 452 tisuće kuna za financiranje sanacije štete nastale uslijed potresa. Dodijeljena financijska sredstva namijenjena su za sanaciju šteta nastalih potresom na infrastrukturi, građevinama i postrojenjima plinovodnog sustava grada Zagreba te se zahtjevima potražuju plaćeni troškovi u iznosu od približno 434 tisuće kuna.
 
Uslijed potresa 22. ožujka 2020. godine Gradska plinara Zagreb d.o.o. je kod 462 krajnja kupca u objektima na području grada Zagreba obustavila isporuku plina u svrhu sigurne i pouzdane opskrbe plinom. Također, nakon potresa su provedeni radovi pri puštanju u uporabu prirodnog plina u ukupno 444 objekta na području Grada Zagreba.
 
Informacije o operaciji (projektu) nalaze se u nastavku.
 
PODACI O OPERACIJI (PROJEKTU)
NAZIV OPERACIJE Sanacija šteta nastalih potresom na infrastrukturi, građevinama i postrojenjima plinovodnog sustava grada Zagreba
 
KORISNIK OPERACIJE Gradska plinara Zagreb d.o.o.
OPIS OPERACIJE Nakon potresa je od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o. provedena obustava isporuke plina u svrhu sigurne i pouzdane opskrbe plinom te radovi na puštanju u uporabu prirodnog plina, a kako bi se plinske instalacije vratilo u postojeće ili privremeno radno stanje na način da se svim krajnjim kupcima što prije osigura pouzdana i sigurna opskrba prirodnim plinom, korištenog za grijanje i pripremu tople vode, te da se sustavi vezani uz prirodni plin dovedu u nužno stanje za uporabu.
CILJEVI OPERACIJE Uspostava redovnog funkcioniranja plinskih instalacija u objektima na području Grada Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. godine.
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE 452.285,84 kuna
PRIHVATLJIVI TROŠAK OPERACIJE 452.285,84 kuna
EU FINANCIRANJE OPERACIJE 452.285,84 kuna
EU FOND IZ KOJEG SE PROVODI FINANCIRANJE OPERACIJE Fond solidarnosti Europske unije
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE 22.03.2020. – 30.06.2023.
 
Projekt je financiran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.
 
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradske plinare Zagreb d.o.o.

                                    
  
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više