Obavijest o privremenoj obustavi plina – NTP Volovčica 4/2

Dana 12.9.2023. zbog radova na zamjeni plinovoda i kućnih priključaka na NTP VOLOVČICA 4/2 bit će obustavljena isporuka plina na sljedećim adresama:
KOLAROVA – 2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17
 
OBUSTAVA PLINA TRAJATI ĆE NEPREKIDNO od 12.9.2023. do 05.10.2023. godine
Skrećemo Vam pozornost da nakon obustave plina zatvorite zapor ispred plinomjera koji će otvoriti naši djelatnici prilikom puštanja plina u unutarnju plinsku  instalaciju.
 
PLANIRANI RADOVI:
 1. Umrtvljenje postojećeg plinovoda i kućnog priključka u zoni radova.
 2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog plinovoda i kućnog priključka, te sanacija terena uz dovođenje u stanje prije početka radova.
 3. Spajanje unutarnje plinske instalacije na novo izvedeni plinski kućni priključak.
 4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, puštanje plina i odzračivanje. Po potrebi zamjena plinomjera.
 
NAPOMENE:
 
 • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb (GPZ).
 • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin već će biti izrađen zapisnik o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr  ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752. Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
 • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno na dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere. Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilator te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
 • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta održavati u ispravnom stanju. Servis trošila obavlja se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera, a kontrolu dimnjaka područni dimnjačar obavlja od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila (Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, Službeni glasnik 15/15).
 • Tehnička rješenja po kojima će se obavljati zamjene plinskih priključaka izradili su tehničari GPZ-a u dogovoru s vlasnicima objekta ili predstavnicima stanara, uz poštivanje važećih propisa.
 • Sanacija javno-prometne površine je u obvezi Zagrebačkih cesta, a sanacija unutar parcela  je u obavezi  Gradske plinare Zagreb
 
OBVEZE KORISNIKA PLINA:

Obveza predstavnika stanara (vlasnika objekta) – prilikom radova pod stavkama  1, 2, i 3 potrebno je našim djelatnicima omogućiti ulaz u prostor gdje se nalazi glavna zaporna slavina. Radovi pod brojem 1 će se izvoditi 12.9.2023., a pod 2 i 3 po usmenoj obavijesti voditelja građenja.
Obveza korisnika plina – prilikom radova pod stavkom 4 potrebno je našim djelatnicima omogući ulaz u           sve stanove korisnika plina. (DVA DANA RANIJE OSTAVLJAMO OBAVIJEST NA OGLASNOJ PLOČI ILI ULAZNIM VRATIMA). MOLIMO ZA VRIJEME RADOVA VOZILA PARKIRATI IZVAN GRADILIŠTA
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:
            -   099/5465-3– Voditelj gradilišta
            -   099/3844 457 – Nadzorni inženjer
            -   6437-687, 6437-640, 6437-728 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
                (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8 do 9.30 i od 12 do 14 sati)
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više