Obavijest o privremenoj obustavi plina – STP Sesvete jug

Dana 10.07.2023. godine oko 9,00 sati zbog radova na prelasku sa visokotlačnog sustava na srednjetlačni sustav isključiti ćemo dovod plina na navedenoj građevini:
 
GRAĐEVINA:  STP SESVETE JUG
 
POTROŠAČI: EMACS ZAGREB d.o.o. (plinomjeri G-6 i G-10)
 
OBUSTAVA PLINA BIT ĆE OD 10.07.2023. DO 13.07.2023. GODINE (puštanje plina bit će 13.07.2023. u toku dana).
 
Skrećemo Vam pozornost da nakon prekida plina nećete biti u mogučnosti koristiti plin na potrošačima, sve poslove oko zatvaranja i ponovnog puštanja te odzračivanja plina  obavljat će dijelatnici GRADSKE PLINARE ZAGREB.
 
PLANIRANI RADOVI:
 1. Umrtvljenje postojećih kućnih priključaka i PRS Europatrade
 2. Građevinski i strojarski radovi na izvođenju novog kućnig priključka, sanacija terena uz dovođenje u prvobitno stanje.
 3. Prespajanje unutarnjih plinskih instalacija na novo izvedeni plinski priključak.
 4. Pregled i ispitivanje na nepropusnost unutarnjih plinskih instalacija, po potrebi zamjena plinomjera, puštanje plina i odzračivanje.
 
NAPOMENE:
 
 • Troškove za prethodno navedene radove snosi Gradska plinara Zagreb.
 • Ako se prilikom pregleda i ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost, nećemo pustiti plin već će biti izrađen zapisnik o nedostatku. Za otklanjanje nedostataka korisnik plina treba zatražiti usluge stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera ako je neispravna plinska instalacija ili plinoservisera ako je neispravno plinsko trošilo (popis stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera – www.plinara-zagreb.hr  ili Odjel prodaje, tel. 6437-549, 6437-707, 6437-752). Svu brigu i troškove oko ovih radova snose korisnici plina.
 • Kod završnih radova puštanja plina na uporabu molimo korisnike da djelatnicima GPZ-a daju na uvid dokaze o održavanju dimnjaka (dimnjačarski nalaz ako je trošilo spojeno na dimnjak) i plinskih trošila (nalaz servisera). Ukoliko nemaju navedenu dokumentaciju molimo korisnike da, prije obustave isporuke plina, kontaktiraju područne dimnjačare i servisere. Korisnici koji imaju instalirane atmosferske bojlere na klasični dimnjak ne smiju upotrebljavati kuhinjsku napu i ventilator te imati ugrađenu pvc/alu stolariju jer može doći do povrata dimnih plinova i trovanja ugljičnim monoksidom.
 • Napominjemo da su prema članku 10. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93) vlasnici dužni plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta održavati u ispravnom stanju. Servis trošila obavlja se najmanje jednom godišnje kod ovlaštenog servisera, a kontrolu dimnjaka područni dimnjačar obavlja od jednog do četiri puta godišnje, ovisno o vrsti dimnjaka i trošila (Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova, Službeni glasnik 15/15).
 • Plinska trošila ponovno u rad pušta plinoserviser pa vas molimo da organizirate njegovu prisutnost.
 • Za vrijeme radova biti će otežan promet i parkiranje.
 • Sanacija javno-prometne površine u obvezi je „Zagrebačkih cesta“, a unutar parcele Gradske plinare Zagreb.
 
OBVEZE KORISNIKA PLINA:
 
 • 10.07. DO  13.07.2023. POTREBNO JE OSIGURATI ULAZ U KRUG FIRME DJELATNICIMA GRADSKE PLINARE ZAGREB i TEHNO - ELEKTRO
 • OSIGURATI KONTAKT OSOBU OD STRANE VLASNIKA ZA MOGUĆI KONTAKT SA DJELATNICIMA GRADSKE PLINARE ZAGREB i TEHNO - ELEKTRO
 • 13.07.2023. POTREBNO JE NAŠIM DJELATNICIMA OMOGUĆITI ULAZAK U SVE PROSTORIJE OBJEKTA ZBOG ISPITIVANJA PLINSKIH INSTALACIJA I PONOVNOG PUŠTANJA PLINA.
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
 • 6437-680 – Voditelj projekta
 • 6437-717, 6437-572 – Odjel pripreme rada
 • 6437-687, 6437-640 – Voditelji poslova vezanih za puštanje plina u unutarnje instalacije
  (informacije o puštanju plina možete dobiti u terminu od 8.00 do 9.30 i od 12.00 do 14.00 sati)
 • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
 • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
  • MBS: 080083993
  • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
  • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više