Trajni otkaz isporuke plina

NAPUTAK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 
1.
 
Trajni otkaz isporuke plina podrazumijeva trajni prestanak korištenja usluge opskrbe i distribucije prirodnim plinom na obračunskom mjernom mjestu. Važno je istaknuti da će traženom ZAHTJEVU biti udovoljeno tek kad niže navedena procedura bude ispoštovana te budu ispunjeni svi naznačeni uvjeti.
 
2.
 
Temeljem odredbi Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18,88/19,39/20 i 100/21), krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge uz otkazni rok od 15 dana.
 
ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA O OPSKRBI PLINOM se podnosi vašem Opskrbljivaču plinom (na propisanom Obrascu) uz obavezno dostavljenu fotografiju stanja plinomjera (kontakti Opskrbljivača nalaze se na Vašim računima za potrošnju plina).
 
Opskrbljivač plinom je dužan u roku od 8 dana pisanim putem dostaviti Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. u Odjel prodaje:
SUGLASNOST ZA RASKID UGOVORA O OPSKRBI PLINOM (istu može krajnji kupac osobno dostaviti).
 
Uz priloženu SUGLASNOST, krajnji kupac popunjava ZAHTJEV ZA TRAJNI OTKAZ ISPORUKE PLINA.
 
Temeljem ovih dokumenata Gradska plinara Zagreb d.o.o. će izraditi PONUDU ZA TRAJNI OTKAZ ISPORUKE PLINA prema potrebnim radovima (kontakt telefoni, rokovi izvršenja radova te valjanost ponude su naznačeni na Ponudi).
 
Sve informacije o potrebnim radovima i cjenama za trajni otkaz isporuke plina mogu se dobiti u Odjelu prodaje Gradske plinare Zagreb d.o.o. te podnošenjem upita putem e-mail adrese Društva: info-gpz@plinara-zagreb.hr .

3.
 
Prema uplaćenoj PONUDI ZA TRAJNI OTKAZ ISPORUKE PLINA, otvorit će se radni nalog te proslijediti na izvođenje u nadležnu službu koja će po izvršenim radovima putem Protokola dostaviti završno očitanje plinomjera Opskrbljivaču kako bi ispostavio završni račun. 
 
Po plaćenom računu (konačnom obračunu) izvršit će se raskid Ugovora o opskrbi te zatvoriti obračunsko mjerno mjesto!
 
NAPOMENA:
 
SUGLASNOST o otkazu potrošnje plina, Opskrbljivač izdaje isključivo vlasniku nekretnine ili osobi koju je opunomoćio vlasnik nekretnine.
 
ZAHTJEV ZA TRAJNI OTKAZ ISPORUKE PLINA može zatražiti ISKLJUČIVO vlasnik nekretnine ili osoba koju je opunomoćio vlasnik nekretnine.
 
PRAVA I OBVEZE krajnjeg kupca prestaju tek po izvršenim radovima za trajni otkaz isporuke plina.
  

Cjenik nestandardnih usluga Gradske plinare Zagreb d.o.o.
 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više