Interni tehnički propisi i odluke

POPIS INTERNIH TEHNIČKIH PROPISA
 
Napomena: Interni tehnički propisi mogu se kupiti  u našem Centru za korisnike, Radnička cesta 1 prema cjeniku formiranom za troškove umnožavanja, a propisi označeni plavom bojom su u elektronskom obliku i mogu se pregledati na našoj web stranici.
OZNAKA NAZIV BR. STRANICA
GPZ-P 2:1991 Plinovodi 2 materijali i oprema 20
GPZ-P 507:2007 Održavanje sustava katodne zaštite PLINOVODA 7
GPZ-P 508:2010 Održavanje elektroenergetike u krugu Gradske plinare Zagreb 21
GPZ-P 551:2004 PLINSKI PRIKLJUČCI (za primjenu do 4, 0 bar) (trenutno je u reviziji) 32
GPZ-P 552:2017 POLAGANJE PRIKLJUČAKA
Odluka o izmjeni i dopuni Tehničkog pravila
16
GPZ-P 561:1982 Interna tehnička pravila zaštite na radu i sigurnosti od požara plinskih regulatorskih uređaja. (trenutno je u reviziji) 104
GPZ-P 580/I:2005 Ispitivanje plinske mreže radnog tlaka do 4,0 bar. 13
HSUP-P 600 2. izdanje

Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija (mogu se kupiti kod izdavača - HSUP-a)

(Odluka br. 48/2023)

291

22

GPZ - PI 6.. :1992
ZBIRKA PRAVILNIKA I PRIPADNIH NORMI
 
 
a) GPZ-P 624 Klasificiranje propusnosti postojećih unutrašnjih plinskih instalacija. 15
b) GPZ-P 626 Odvođenje produkata izgaranja od plinskih aparata za pripremu tople vode, instalacijom za centralno provjetravanje. 21
c) GPZ-P 634 Instaliranje plinskih aparata u velikim kuhinjama. 10
d) GPZ-N 1298 Fazonski komadi za dimovodne priključke. 9
e) GPZ-N 18017-1 Provjetravanje kupaonica i WC-a bez vanjskih prozora. Instalacije s jednim oknom bez ventilatora. 6
f) GPZ-N 18017-3 Provjetravanje kupaonica i WC-a bez vanjskih prozora. Instalacije s ventilatorom. 28
  NAPOMENA: Zbirka pravilnika i pripadnih normi je u jednom uvezu.
 
89
 
GPZ-P 688:1993 Tehnika korištenja gornje ogrijevne moći. Smjernice i tehničke upute za instaliranje 51
GPZ-N 113.330:1994 Zavarivanje cijevi od termoplasta. OBUKA I POLAGANJE OSNOVNOG I PONOVNOG TEČAJA. 18
GPZ-N 202.001:1994 Plinovodi od čeličnih cijevi s dozvoljenim radnim tlakom do 16 bar; ZAHTJEVI NA DIJELOVE CJEVOVODA. 15
GPZ-N 202.002:1994 Plinovodi od čeličnih cijevi s dozvoljenim radnim tlakom višim od 16 bar; ZAHTJEVI NA DIJELOVE CJEVOVODA. 16
GPZ-N 202.004:1994 Zahtjevi na elemente, dijelove i opremu plinovodnog sustava; ELEMENTI, DIJELOVI I OPREMA PLINOVODA 21
GPZ-N 202.011:1994 Kućni priključci i dvorišni vodovi; ZAHTJEVI ZA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD ČELIKA 5
GPZ-N 203.011:1994 Kućni priključci i dvorišni vodovi; ZAHTJEVI ZA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD PEHD. 5
GPZ-N 204.011:1994 Kućni priključci i dvorišni plinovodi; ZAHTJEVI NA CIJEVI I ELEMENTE CJEVOVODA OD BAKRA. 5
GPZ-N 203.431:1994 Tehnički zahtjevi za dijelove cjevovoda od termoplasta. SMJERNICE ZA KVALITETU CIJEVI OD PE-HD /polietilen visoke gustoće/ ZA PLINOVODE S RADNIM TLAKOM DO 4,0 bar. 9
GPZ-N 251.051:1994 Ugradnja cestovne škrinjice na prometnim ASFALTIRANIM POVRŠINAMA 2
GPZ-N 251.052:1994 Ugradnja cestovne škrinjice na zelenim ODRŽAVANIM POVRŠINAMA. 2
GPZ-N 251.053:1994 Ugradnja cestovne škrinjice na zelenim NEODRŽAVANIM POVRŠINAMA. 2
GPZ-N 259.101:1997 Ostali elementi na plinovodima. “PROTEKTO” - ANTIKOROZIVNE “ŽRTVENE ANODE”. 3
GPZ-N 262.101:1997 Polietilenske izolacijske trake “EVO” - ANTIKOROZIVNA IZOLACIJSKA TRAKA. 4
GPZ-N 262.102:1996 Izolacijske trake DENSO - antikorozivna izolacijska traka. 1
GPZ-N 262.103:1996 Izolacijske trake DENSO - antikorozivna izolacijska traka. 1
GPZ-N 262.104:1996 Polietilenske izolacijske trake TRAITAL - antikorozivna izolacijska traka. 1
GPZ-N 262.105:1996 Polietilenske izolacijske trake POLYKEN - antikorozivna izolacijska traka. 1
GPZ-N 262.151:1996 Izolacijske manšete RAYCHEM - antikorozivna izolacijska manšeta. 2
GPZ-N 262.152:1996 Polietilenske izolacijske manšete RAYCHEM - TPSM za izolaciju varnog spoja. 3
GPZ-N 262.153:1996 Ojačana plastična izolacijska manšeta. RAYCHEM - GAPS za izolaciju varnog spoja. 3
GPZ-N 262.154:1996 Polietilenski izolacijski formni rukavac RAYCHEM - THERMOFIT HTTE za izolaciju T - komada. 2
GPZ-N 262.155:1994 Dvodjelni polietilenski izolacijski formni rukavac RAYCHEM - “Termofit BLOT” za izolaciju čepa plinovoda. 2
GPZ-N 262.156:1994 Polietilenski izolacijski element – manšeta RAYCHEM - FCWS-F za izolaciju prirubnica. 3
GPZ-N 270.012:2004 PLINSKA OKNA 10
GPZ-N 275.016:2008 Podupiranje ugrađenog zapora na PE - plinovodu; PODUPIRANJE PE-KUGLASTE SLAVINE 7
GPZ-N 313.011:1994 Spajanje navojnim spojevima;  RASTAVLJIVI SPOJEVI. 4
GPZ-N 314.011:1994 Spajanje navojnim spojevima; NERASTAVLJIVI SPOJEV.I 4
GPZ-N 323.011:1994 Spajanje prirubničkim spojevima; RASTAVLJIVI SPOJEVI. 4
GPZ-N 324.011:1994 Spajanje prirubničkim spojevima;  NERASTAVLJIVI SPOJ. 4
GPZ-N 360.053:1994 Proračun posuda i aparataod termoplasta; ZAVARENI SPOJEVI. 12
GPZ-N 410.012:1994 Plinske zaporne armature do PN 4. ZAHTJEVI I ISPITIVANJE U SVRHU ODOBRENJA SUKLADNOSTI. 22
GPZ-N 410.101:1997 MJEDENI NAVOJNI PLINSKI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. 5
GPZ-N 410.102:1997 PLINSKI NAVOJNI KONUSNI PIPAC-SLAVINA. 3
GPZ-N 410.103:1997 PLINSKI GUMIRANI ZASUN. 5
GPZ-N 410.104:1997 PRIRUBNIČKI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. 5
GPZ-N 410.105:1997 UVARNI KUGLASTI PIPAC-SLAVINA. 5
GPZ-N 410.106:1997 VISOKOTLAČNI PODMAZIVANI KONUSNI PIPAC-SLAVINA S PRIRUBNICAMA. 6
GPZ-N 410.107:1997 PLINSKI VENTIL-PRIRUBNIČKA IZVEDBA. 4
GPZ-N 410.108:1997 LEPTIRASTI ZAKLOPCI. 6
GPZ-N 410.109:1997 IGLIČASTI VENTILI ZA INSTRUMENTACIJU I MJERENJE. 4
GPZ-N 410.111:1997 GARNITURA ZA NAVRTAVANJE “T” - OGRANAK S ČEPOM. 3
GPZ-N 410.112:1997 GARNITURA ZA NAVRTAVANJE “T” - OGRANAK S VENTILOM. 3
GPZ-N 410.151:1997 ZAPORNA PE ARMATURA Pipci - slavine s valjkom. 3
GPZ-N 410.152:2008 ZAPORNA PE ARMATURA KUGLASTE SLAVINE 5
GPZ-N 450.356:1994 Vanjski plinovodi. Tipski sakupljači kondenzata za PE-plinovode NISKOGA tlaka. 3
GPZ-N 450.357:1994 Vanjski plinovodi. Tipski sakupljači kondenzata za PE-plinovode SREDNJEGA tlaka. 3
GPZ-N 500.021:1994 Vanjski plinovodi. PODRUČJE TLAKOVA. PODJELA PLINOVODA STUPNJEVANJE PLINOVODA PO TLAČNOM RANGU. 1
GPZ-N 500.101:1994 Vanjski plinovodi. NAZIVI I OZNAČAVANJE POSTROJENJA NA PLINOVODIMA. 1
GPZ-N 505.011:2002 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. /primjena od 0.035 do 4.0 bar/. DIMENZIONIRANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA (Revidirana norma iz 1994. god  Određivanje nazivnog promjera cijevi) 13
GPZ-N 505.012:1994 Vanjski plinovodi. Tehnički zahtjevi. PRORAČUN GUBITAKA TLAKA KOD DISTRIBUCIJE PLINA. 22
GPZN 505.132:1997 Kućni priključci za niski tlak. Konstrukcijski zahtjevi. SKLOP GLAVNOG ZAPORA NA NISKOTLAČNOM KUĆNOM PRIKLJUČKU U FASADNOM ORMARIĆU. 7
GPZ-N 507.111:1993 VanjskI plinovodi. VANJSKA ZAŠTITA OD KOROZIJE. 4
GPZ-N 507.112:1993 Vanjski plinovodi. Konstrukcijski zahtjevi. UPUTE ZA IZVEDBU RADOVA NAKNADNE ZAŠTITE OD KOROZIJE NA UGRAĐENIM ELEMENTIMA PLINOVODA. 21
GPZ-N 508.261:2004 PLOČICE UPOZORENJA 11
GPZ-N 561.112:1999 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. OPREMA KUĆNOG REGULATORSKOG UREĐAJA. 2
  TEHNIČKI ZAHTJEVI.  
GPZ-N 561.113:1993 Vanjski plinovodi. Kućni priključci. IZVOĐENJE CJEVOVODA ZA ODVOD ODUŠENOG PLINA IZ SIGURONOSNOG ISPUŠNOG VENTILA REGULACIJSKOG UREĐAJA. 2
GPZ-N EN 437:1996 ISPITNI PLINOVI. ISPITNI TLAKOVI. KATEGORIJE PLINSKIH UREĐAJA. 12
GPZ S 561.114/1: 2007 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATORI TIPA: ACTARIS SER 10-770 ELSTER M2R 25F GMT MKR-425 FG-90 ELSTER M2R 40F 7
GPZ S 561.114/2: 2008 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, OPREMA S PRIRUBNIČKIM SPOJEVIMA KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATOR TLAKA:ACTARIS SER 133 9
GPZ S 561.114/3: 2008 PLINSKI REGULATORSKI UREĐAJ, OPREMA S PRIRUBNIČKIM SPOJEVIMA KONSTRUKCIJSKI ZAHTJEVI, REGULATOR TLAKA: ACTARIS SER 233-12-72; 233-8-4-72 9
GPZ–U 614:2022 MJERNA I REGULACIJSKA TEHNIKA 60
GPZ-U 615:2018 Upute za projektiranje i izvođenje daljinskog očitavanja potrošnje plina
Odluka 168/2018, 136/2020
27
GPZ-U 580/II:2005 Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i ključnim priključcima /za primjenu do 4,0 bar/ 13
GPZ-U 580/III:2005 Uređaji za detekciju i mjerenje plina koji se koriste za ispitivanje plinske mreže 11
Odluka br. 155/18 Odluka o minimalnim sigurnosnim udaljenostima od plinskog distribucijskog sustava 5
Odluka br. 66/23 Odluka o primjeni Uputa za geodetsko i strojarsko snimanje i obradu digitalnih prostornih podataka 16

 
  • Gradska plinara Zagreb d.o.o.
  • Radno vrijeme Odjela prodaje sa strankama je radnim danom od 8 do 11 i od 13 do 14 sati
    • MBS: 080083993
    • Matični broj poslovnog subjekta (DZS): 3276066
    • OIB: 20985255037
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 1, 10001 Zagreb
Tel: 01/ 6437 777
E-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
Više